• EffiClean 250 ml

Hypoklorsyre som aktivt virkestoff.

• Bakterie-, virus- og soppdrepende virkning med kill rate på 99,9% i løpet av 30-180 sekunder (gjelder bl.a. MRSP, MRSA, ESBL, E.coli, multi-drug resistent Pseudomonas

aeruginosa, Malassezia pachydermatis m.fl.). 1,2,3,4

• Non-cytotoksisk- Fremmer heling. 6,7,8

• Skaper et fuktig miljø for hudcellene, bløtgjør overflaten samt reduserer biofilm og nekrotisk vev. 4,5

• Svir ikke ved påføring, og irriterer ikke hud, øyne og svelg.2,6,9,10

• Hypoklorsyre produseres naturlig av nøytrofile granulocytter, monocytter og makrofager.

• Kan brukes til rens og generell desinfeksjon.


EffiClean 250 ml.  Innhold pr. flaske:

0,033 %/0,33 g/l hypoklorsyre (aktivt klor), Ionisert vann, Natriumklorid, 


Bruksanvisning:

Ristes før bruk.  Fjern overskytende hår og urenheter fra affisert området.  Spray EffiClean på, og la det tørke naturlig uten å skylle.  Gjenta 3-4 ganger daglig.

Er bandasje påkrevet, skal kontaktflaten mettes med EffiClean ved hvert bandasjeskift.


REFERANSER

1. Rani SA et al. The In Vitro Antimicrobial Activity of Wound and Skin Cleansers at Nontoxic Concentrations. Adv Skin Wound Care 2014;27:65-9.

2. Uri M et al. A pilot study comparing in vitro efficacy of topical preparations against veterinary pathogens. Vet Dermatol 2016; 27: 152–e39.

3. Chai TY, Kim WB. Bactericidal Effect of Disinfectant a Super-oxidized Water, Medilox®. Korean J Nosocomial Infect Control 1998; 3(1): 1-6.

4. Sakarya S, Gunay N et al. Hypochlorous Acid: An Ideal Wound Care Agent With Powerful Microbicidal, Antibiofilm, and Wound Healing Potency. Wounds. 2014;26(12):342-350.

5. Mekkawy, M., & Kamal, A,. (2014). Randomized Clinical Trial: The Efficacy of Hypochlorous Acid on Septic Traumatic Wound. Journal of Education and Practice ISSN 2222-1735 ,Vol.5

6. Wang L, Bassiri M, Najafi R, et al. Hypochlorous acid as a potential wound care agent: part I. Stabilized hypochlorous acid: a component of the inorganic armamentarium of innate immunity. J Burns Wounds. 2007;6:e5.

7. Bongiovanni CM. Effects of Hypochlorous Acid Solutions on Venous Leg Ulcers (VLU): Experience With 1249 VLUs in 897 Patients. J Am Coll Clin Wound Spec 2016 Jan 21;6(3):32-7

8. Robson MC, Payne WG, Ko F, Mentis M, Donati G, Shaffi SM, Culverhouse S, Wang L, Khosrovi B,Najafi R, Cooper DM, Bassiri M. Hypochlorous Acid as a Potential Wound Care Agent Part II. Stabilize Hypochlorous Acid: Its

Role in Decreasing Tissue Bacterial Bioburden and Overcoming the Inhibition of Infection on Wound Healing. J Burns Wounds 2007; 6: 80-90.

9. Aragon-Sanchez J, Lazaro-Martinez JL, Quintana-Marre¬ro Y, Sanz-Corbalan I, Hernandez-Herrero MJ, Cabrera- Galvan JJ. Super-oxidized solution (Dermacyn Wound Care) as adjuvant treatment in the postoperative

management of complicated diabetic foot osteomyelitis: preliminary experience in a specialized department. Int J Low Extrem Wounds. 2013;12(2):130-137.

10. de Angelis B, Lucarini L, Agovino A, et al. Combined use of super-oxidised solution with negative pressure for the treatment of pressure ulcers: case report. Int Wound J. 2012;10(3):336-339.

EffiClean 250 ml

  • Varenummer: EffiClean 250 ml
  • Tilgjengelighet: På lager